KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Najważniejsze zagadnienia związane z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i wykorzystania danych osobowych min. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO“).

Dane Administratora:

Administratorem Twoich danych osobowych jest AD FONTES Gramofony - Andrzej Kozłowski, ul. Krecia 11a, 87-800 Włocławek zwana dalej „Administrator“ lub „Ja“.

Kontakt:

- Telefon: +48608802668

- E-mail: info@adfontes.com.pl

- Pisemnie na adres: ul. Krecia 11a, 87-800 Włocławek

- Osobiście pod adresem: j/w

Cele przetwarzania danych osobowych, ich podstawa prawna oraz czas przetwarzania:

Czynność:

Kontaktuje się ze mną za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udzielamy odpowiedzi na pytania i prowadzimy komunikacji dotyczącej mojej oferty.

Podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – utrwalenie komunikacji i odpowiedzenie na pytania/przeprowadzenie rozmowy.

Jak długo przetwarzamy dane? 24 miesiące.

Czynność:

Archiwizuję Twoje dane osobowe i komunikację.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Stosowanie się do przepisów podatkowych oraz rozpatrywanie reklamacji lub sporów.

Podstawa prawna - Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (przepisy podatkowe w zakresie retencji faktur). Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – obsługa reklamacji, roszczeń.

Jak długo przetwarzamy dane? 10 lat od dnia zakończenia procesu obsługi (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych), 5 lat jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby podatkowe.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi:

a) pocztowe i logistyczne

b) informatyczne i telekomunikacyjne,

c) doradcze, audytorskie i kontrolne,

d) prawne.

Twoje prawa:

Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt ze mną.

Źródła pochodzenia danych i ich kategorie:

Przetwarzam następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres dostawy moich produktów, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, lub inne dane jakie mi podasz.

Dane pozyskuję podczas rozmów telefonicznych, poprzez wysłanie e-maila lub przesyłek pocztowych bądź kurierskich.

Wymóg a dobrowolność podania danych osobowych:

Kontakt ze mną jest dobrowolny. Wyrażenie zgody także jest dobrowolne.

2. COOKIES

a) Korzystam z Google Analytis do tworzenia statystyk.

b) Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.

c) Wyrażasz zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

3. ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Moja strona może zawierać odnośniki (linki) do serwisów www, które nie są administrowane przeze mnie. Mimo ich uprzedniej weryfikacji nie mogę ponosić odpowiedzialności za ich jakość i bezpieczeństwo. Zachęcam do zapoznania się z treściami opisującymi bezpieczeństwo ich użytkowania przed rozpoczęciem ich przeglądania.

Skontaktuj się ze mną

Distribution D CH A L und darüber hinaus